Jste zde

Požadavky na připojení

Na terminálový server se připojuje pomocí protokolu HTTPS, který je ve většině případů průchodný přes všechny firewally a routery. Pokud tomu tak není, musí si zákazník zajistit funkčnost protokolu HTTPS (na výchozím portu 443) směrem k terminálovým serverům služby SEIWIN Cloud na adrese hosting.seiwin.cz.

Další možností připojení je pomocí protokolu UDP na portu 3391. Tento protokol je rychlejší a podporují ho operační systémy Microsoft Windows 7 a vyšší. Propustnost portu 3391 směrem k terminálovým serverům služby SEIWIN Cloud je nutné zkontrolovat.

Minimální doporučená rychlost připojení v obou směrech je 128 kb/s. Minimální reálná rychlost v případě, že se nepřenášejí soubory, může být až 56 kb/s.