Jste zde

Dostupnost a údržba

Dostupnost služby SEIWIN Cloud je garantována v následujícím čase:

každý pracovní den od 5 do 21 hod. 

Mimo tuto dobu může být služba dočasně nedostupná. Zásahy údržby se však provádějí nejčastěji v tomto čase:

sobota nebo neděle od 13 do 23 hod.

O případné neočekávané nebo plánované nedostupnosti služby mimo uvedený harmonogram bude zákazník informován elektronickou poštou.